มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ประกาศแจ้งเตือนจากทาง มพส

Renewable Energy

Biomass

Hydro

Wind

Biogas

Solar Farm

Solar Home


โครงการเช่าซื้อมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั้น โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ บริษัท สวนสอง จำกัด
 

 
04 พ.ย. 2562  
The Future Energy Show Thailand 2019
27-28 November 2019 | 27-28 พฤศจิกายน2562 Impact Forum, Bangkok The future of energy in Thailand | 150 วิทยากร| 50 นิทรรศการ| 2000 ผู้เข้าร่วมงาน Website: https://www.terrapinn.com/exhibition/future-energy-show-thailand/     
  SETA 2019 : การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ ภายใต้แนวคิดหลัก
   
  มพส. จัดสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “โครงการศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-ระยะที่ 2”
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม  2561 เวลา : 8.30 – 13.00 น. สถานที่ : ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ราชเทวี กรุงเทพฯ
ดูทั้งหมด...
23 มิ.ย. 2563  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม "โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563"
16 มี.ค. 2563  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
  การประเมินผลกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยองค์กรระหว่างประเทศ
ดูทั้งหมด...
30 ธ.ค. 2563  
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานทดแทน
  บทสัมภาษณ์ของคุณปิยสวัสดิ์ฯเรื่อง มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กับการบริหาร ESCO Fund
  ข้อมูล..ข้อเท็จจริง..และความถูกต้อง..การทำงานของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
  ทำเอง ทำจริง ราคาประหยัด โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ของนายกวี จงคงคาวุฒิ
บ้านที่ติดตั้งแผงพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อผลิตและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง
ดูทั้งหมด...                        

2560

 
ท่านใดที่ต้องการรับข่าวสารกรุณากรอก E-mail ลงในช่องด้านล่าง แล้วกดตกลง

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th