มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

คลังภาพ

งานสัมมนา โครงการศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-ระยะที่ 2 งานสัมมนา เรื่อง “แม่ฮ่องสอนสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน: บทเรียนและอนาคต”
 
งานสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง ปลดล็อคพลังงานหมุนเวียนไทย การสัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแนะการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
 
งานสัมมนา ESCO Revolving Fund ของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) งานสัมมนา E for E ประจำปี 2556
 
Corporate Social Responsibility (CSR) งานสัมมนา E for E ประจำปี 2554
 
Solar Business Bangkok 2010 สัมมนาประจำปี 2552
 
สัมมนากังหันลมพลังงานทางเลือกใหม่ เปิดเวทีสัมมนาประจำปี 2551
 
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th