มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

บทความและเอกสารเผยแพร่

 • เช่าซื้อ Solar PV Rooftop กับ ESCO Revolving Fund
  โดย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ; มพส. (ผู้จัดการกองทุน) • เช่าซื้อหลอดไฟ LED กับ ESCO Revolving Fund
  โดย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ; มพส. (ผู้จัดการกองทุน) • ESCO Revolving Fund โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
  โดย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ; มพส.
 
 • ESCO Venture Capital FUND
  โดย ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)


   
 • Investment Promotion in Energy Efficiency and Renewable Energy Projects under ESCO Fund
  โดย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ; มพส.

 
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
812/66 ซอยประชาชื่น 26 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2115 5895  E-mail : jutamas.efe@gmail.com