มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม

อ่านต่อ...
กิจกรรม CSR จัดเตรียมบล็อกดินสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และสร้างแนวกันไฟเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 55 ณ บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ...
เจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางไปยังบ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับชาวบ้าน ในเรื่องรูปแบบการลงทุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน แผนการใช้จ่ายรายได้ และการดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
อ่านต่อ...
การสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจของ มพส.ซึ่งเล็งเห็นว่ายังมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กอีกจำนวนมากที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย โดย มพส.ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพพลังน้ำและความเข้มแข็งของชุมชนที่บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อขายเข้าสู่ระบบได้
อ่านต่อ...
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปูลิง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งโครงการนี้สำเร็จได้จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
อ่านต่อ...
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
812/66 ซอยประชาชื่น 26 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2115 5895  E-mail : jutamas.efe@gmail.com