มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพกับ บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด
      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้บริหารโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ปีงบประมาณ 2558 ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพบริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวมีเงินลงทุนในเฟสแรก 230 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะเริ่มเดินระบบต้นปี 2561


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th