มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวทั่วไป

กฟผ.เตือนค่าไฟจ่อปรับขึ้น
          นายสุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) เปิดเผยว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. นี้ หากพิจารณาจากต้นทุนเชื้อเพลิงส่วนใหญ่คือก๊าซธรรมชาติที่จะปรับขึ้นตามราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมกับต้นทุนสะสมของค่าเอฟทีที่ยังไม่มีการเรียกเก็บและ กฟผ. แบกรับแทนประชาชนอีก 27.45 สตางค์ (สต.) ต่อหน่วยและทำให้ กฟผ. แบกรับภาระรวมขณะนี้ 14,000 ล้านบาท ทำให้ค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย. – ธ.ค. ควรมีการปรับขึ้นระดับหนึ่งเพื่อลดภาระของ กฟผ. แต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เป็นผู้ชี้ขาด

          “กฟผ.จะเสนอข้อมูลทั้งหมดให้พิจารณาเพื่อยืนยันว่า กฟผ. คงไม่สามารถแบกรับภาระตรึงค่าเอฟทีต่อไปได้อีกแล้ว เพราะหากให้รับภาระเพิ่มขึ้น และสูงเกิน 20,000 ล้านบาท ในปีนี้ ก็จะกระทบต่อแผนการลงทุน”

          นายสุเทพกล่าวว่าในระยะยาวประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เพราะยังคงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก แม้ว่าแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และ นิวเคลียร์ แต่ก็ยังติดปัญหาประชาชนต่อต้านขณะที่เวียตนามกำลังจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปีหน้า เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ส่วนมาเลเชียแม้จะเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติมหาศาล แต่ก็ยังหาลู่ทางก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน.
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th