มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวทั่วไป

“แปลนทอยส์” เจ๋ง! ผลิตไฟฟ้าจากเศษรากยางพาราแห่งแรกในเอเชีย รับ Earth Day

      ตรัง - ยักษ์ใหญ่ของเล่น “แปลนทอยส์” เปิดตัวโครงการผลิตไฟฟ้าจากรากไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งแรกของทวีปเอเชีย เนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2556

      นายวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ ประธานกรรมการ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด หรือ “แปลนทอยส์” ผู้ผลิตและส่งออกของเล่นจากไม้ยางพารารายแรกของไทย และของโลก ได้ถือโอกาสเนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือวันเอิร์ธเดย์ (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เพื่อเปิดตัวโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล หรือพลังงานสีฟ้า ด้วยการนำรากไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา ซึ่งปกติจะถูกนำไปเผาทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ อันถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกของทวีปเอเชีย

    สำหรับโครงการนี้ เป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัท แปลนทอยส์ และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (E for E) โดยยื่นขอรับการรับรองโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด (CDM) และขอรับการส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ด้วยงบประมาณรวม 450 ล้านบาท โดยตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในเนื้อที่ 234 ไร่ เพื่อรับซื้อรากไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา วันละ 120 ตัน ในรัศมี 50 กิโลเมตร ทั้งนี้ วัตถุดิบชีวมวลดังกล่าวซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40-80 สตางค์ จะถูกนำมาบดเพื่อเอาขี้ดินออกเพื่อเตรียมนำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวมวลในอนาคต ส่วนเนื้อไม้ที่เหลือจะถูกนำไปผ่านกระบวนการเทคโนโลยีแก๊สฟิเคชัน โดยรากไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราที่ถูกเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ในลักษณะเดียวกับการเผาถ่าน จะก่อให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์แบบลูกสูบ ทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ชั่วโมงละ 4,500 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ประมาณ 5,000 ครัวเรือน

      นอกจากนั้น กระบวนการดังกล่าวยังมีผลพลอยได้เป็นถ่านไม้ (Biochar) หรือเม็ดพลังเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนเทียบเท่ากับถ่านหินแบบต่ำ รวมทั้งไม้โกงกาง และกะลาปาล์ม แต่มีจุดเด่นตรงที่เมื่อนำไปเผาเพื่อใช้ประโยชน์แล้ว จะไม่ก่อให้เกิดควันที่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากในแวดวงอุตสาหกรรม โดยมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท และถูกกว่าถ่านไม้ทั่วไปอย่างมาก ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงานงานทดแทนสะอาด เพื่อรองรับพลังงานธรรมชาติอื่นๆ ที่กำลังเข้าสู่วิกฤตในยุคปัจจุบัน

22  เมษายน  2556

http://www.manager.co.th

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th