มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประชาสัมพันธ์                   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ( สวส. ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม  2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563   


                   สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  หัวข้อ ”สวส. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือติดต่อ โทร.  02 659 6473 , 02 659 6475
 


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมCopyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th