มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

27-28 November 2019 | 27-28 พฤศจิกายน2562
Impact Forum, Bangkok
The future of energy in Thailand | 150 วิทยากร| 50 นิทรรศการ| 2000 ผู้เข้าร่วมงาน
Website: https://www.terrapinn.com/exhibition/future-energy-show-thailand/

    

อ่านต่อ...
อ่านต่อ...

 


 

อ่านต่อ...
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม  2561
เวลา : 8.30 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ราชเทวี กรุงเทพฯ
อ่านต่อ...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
เวลา : 8.30 – 13.30 น.
สถานที่ : ห้องราชดำเนิน  โรงแรมรอยัลปริ้นเซสหลานหลวง กรุงเทพฯ
อ่านต่อ...
1234567891011
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th