มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

แบบสอบถามความคิดเห็น

รถยนต์ของท่านเติมเชื้อเพลิงอะไร?
เบนซิน 95 เบนซิน 91 แก็สโซฮอล์ 95 แก็สโซฮอล์ 91 E20 E85 LPG NGV
4.76% (2) 16.67% (7) 16.67% (7) 23.81% (10) 11.90% (5) 14.29% (6) 7.14% (3) 4.76% (2)
ท่านคิดว่าควรนำอะไร มาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันได้?
ขยะ มูลสัตว์ พืชผลทางการเกษตร น้ำมันที่เหลือจากการทำอาหาร
23.81% (5) 9.52% (2) 57.14% (12) 9.52% (2)
ภัยธรรมชาติที่คุณคิดว่าน่ากลัวที่สุด?
ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ โคลนถล่ม ทอร์นาโด/ใต้ฝุ่น น้ำป่า

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)
78.26% (18) 8.70% (2) 13.04% (3)
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)
ท่านคิดว่าประเทศไทยเหมาะสมกับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดใด?
พลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านหิน พลังน้ำจากเขื่อน กังหันลม พลังงานนิวเคลียร์
58.06% (18) 3.23% (1) 12.90% (4)
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/efe/domains/efe.or.th/public_html/poll.php on line 182
% (0)
25.81% (8)
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
812/66 ซอยประชาชื่น 26 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2115 5895  E-mail : jutamas.efe@gmail.com