มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ร่วมถวายความอาลัย

ประกาศแจ้งเตือนจากทาง มพส.

Renewable Energy

Biomass

Hydro

Wind

Biogas

Solar Farm

Solar Home


Chiller

LED


 

 
view all...
view all...
Keynote speech on “Crucial Strategies for Sustainable Future in Energy”
Keynote speech on “Crucial Strategies for Sustainable Future in Energy” By Dr. Piyasvasti Amranand 28 September 2011
view all...                        

Activities Calendar
2017
Exhibition : ASIA POWER WEEK September 19-21  2017 BITEC, BANGKOK, THAILAND.
Exhibition : BMAM EXPO ASIA 2017 & GREEN BUILDING AND RETROFIT EXPO ASIA 2017 September 20 - 22,2017.
Hall 6 IMPACT Muang Thong Thani.

 
 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
No. 99/305 Thetsaban Songkhro Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2953 9881-4 Fax. +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th